Skip to main content

Privacy statement

Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing in de gehele Europese Unie (EU), in Nederland beter bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Crest Suikerwerken B.V. (verder aangeduid als “Crest”) respecteert uw privacy. Wij zijn ons ervan bewust dat u van ons verwacht dat wij op verantwoorde wijze omgaan met de persoonlijke gegevens die u ons hebt toevertrouwd. Daarom voeren wij een beleid dat gericht is op de coherente en alomvattende bescherming van uw persoonlijke gegevens. Onze volledige Privacy Voorwaarden leest u hier:

Translate »