Skip to main content

Duurzaam

Als het om snoep gaat moet je altijd naar je moeder luisteren. Naar moeder aarde in ons geval. Daar hebben we er maar een van, dus we willen er alles aan doen om haar te beschermen. We hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en maken bewuste keuzes op het gebied van mens en milieu.

Energie, recycling en sourcing
In onze fabrieken en kantoren gebruiken we groene stroom en we scheiden onze afvalstromen. Waar mogelijk bieden we afval ter recycling aan en bij de ontwikkeling en productie van onze artikelen zetten we veel recyclebare materialen in. Zo worden wikkels van biologisch afbreekbaar cellofaan gebruikt en lollystokjes van papier. Ook bij de sourcing van grondstoffen houden we rekening met de impact op maatschappij en milieu.

Onze Ethical Sourcing Policy zorgt ervoor dat op een verantwoorde manier wordt omgegaan met mens, milieu en de (lokale) gemeenschap.

Onze chocoladefabriek is aangesloten bij Rainforest Alliance. Dit is een keurmerk voor koffie, chocolade en andere producten die afkomstig zijn van boeren met oog voor mens en milieu.

Tevens is Crest Fairtrade gecertificeerd, een keurmerk voor eerlijk geproduceerde en verhandelde producten, van boer tot winkelbedrijf. Zie ook http://www.fairtradenederland.nl.

Zowel onze suikerwerk- als onze chocoladefabriek zijn bovendien Skal-gecertificeerd voor de productie van biologische producten.

De lokale sociale werkvoorziening heeft medewerkers in-house gedetacheerd bij Crest. Zo bieden wij mensen met een arbeidsbeperking een veilige en boeiende werkplek die past bij hun mogelijkheden. Tevens wordt er werk geboden aan medewerkers van de sociale werkvoorziening voor wie in-house detachering niet mogelijk is.

Wij zijn er trots op founding father te zijn van het MVO-platform Konnekt’os. www.konnektos.nl

Translate »