Skip to main content

Kwaliteit & Certificaten

Voedselveiligheid en kwaliteit spelen een belangrijke rol binnen de organisatie. Crest is BRC gecertificeerd en voldoet dus aan de kwaliteitseisen met betrekking tot voedselveiligheid, productie en omgeving. Tevens wordt gewerkt volgens de regels van HACCP. Alle aspecten van het voortbrengingsproces van de producten zijn geïdentificeerd en op gevaren geanalyseerd. Ook is een controle- en correctiesysteem ontwikkeld om kritische beheerspunten in controle te houden en eventueel te corrigeren. Zowel Crest als M&Bee zijn Skal gecertificeerd (voor de productie van biologische producten).

Bij Crest staat kwaliteit, maar zeker ook de voedselveiligheid, voorop. Het zijn de belangrijkste pijlers van onze producten. We zijn in het bezit van een BRC-certificering op het hoogste level.

Crest garandeert een hoog kwaliteitsniveau door een eigen kwaliteitsdienst, het gebruik van zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsgrondstoffen, microbiologische analyses, hygiëne en kwaliteitsborging binnen de productie en gemotiveerde medewerkers.

Naast de HACCP-voorschriften worden ook de veranderende wettelijke voedselveiligheidseisen consequent opgevolgd. Regelmatige interne en externe hygiëne- en kwaliteitsaudits geven de zekerheid dat alle kwaliteitseisen worden nageleefd en zorgen voor borging van het kwaliteitssysteem.

Voor verpakking, opslag en distributie werken we nauw samen met logistieke partners die eveneens gecertificeerd zijn.

Translate »