Skip to main content

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van Crest Suikerwerken b.v.

Crest Suikerwerken b.v., de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen content, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crest Suikerwerken b.v. is verboden, mits de social sharing buttons zijn gebruikt die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De content op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Vertalingen in andere talen worden aangeboden met behulp van Google Translate. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van de vertalingen. Het is de intentie dat de buitenlandse vertalingen een goede benadering geven van de originele Nederlandse teksten.

E-mail disclaimer

A Legal notice: The information contained in this e-mail and any attachments are confidential and intended solely for the use of the addressee(s). Dissemination, distribution or reproduction by anyone other than their intended recipients is prohibited and may be illegal. If you have received this e-mail in error please notify the originator immediately and destroy any copies which may be in your possession. Any views or opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company. This message has been scanned for viruses but the company cannot guarantee it is virus free and recommends you scan both email and attachments for potential threats.

Juridische kennisgeving: De informatie in deze e-mail en bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de perso(o)n(en) waaraan ze geadresseerd zijn. Verspreiding, verdeling, kopiëren of ander gebruik door anderen dan de beoogde ontvanger(s) is verboden en mogelijk illegaal. Indien deze e-mail verkeerd bij u terecht komt, gelieve de afzender onmiddellijk te informeren en deze bestanden van uw computer te verwijderen. Deze e-mail en bijgevoegde bestanden gaan uit van de auteur van de e-mail en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de organisatie. Deze e-mail en bijgevoegde bestanden zijn gescand op computervirussen, wat niet garandeert dat deze e-mail en/of bijgevoegde bestanden er vrij van zijn. We raden u derhalve aan zowel e-mail als bijlagen te scannen op mogelijke dreigingen.

Translate »